۱۳۸۹ بهمن ۸, جمعه

Oh! my lord . . . new address


....الحمد الله الذي جعل بلوقي في زمرة مرشحا بلوقات

حمد و سپاس خداي را سزاست كه وبلاگ مرا در زمره وبلاگ هاي فـيــ.ـــلتـــ.ــر شده قرار داد


احساس مهم بودن ميكنم

آخه فيــــ.ــــلتـــ.ـــر شدم

:دي

دوستان از روز يكشنبه مي تونند به جاي عدد يك در آخر آدرس وبلاگ ، عدد 2 رو وارد كرده و نق نق هاي منو بخونن

pesarj0on1 ----------------> pesarj0on2


htttp://pesarj0on2.blogspot.com


.....سبحان الله الذي اسراء بعبده من العنوان القديم الي العنوان الجديد ، انه هو السميع العليم

پاك و منزه است خدايي كه بنده اش را از آدرس قديم به آدرس جديد سير داد ، همانا او خداي داناي شنواست


.....صدق الله الي الابد

خدا هميشه راستشو ميگه